Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

Pomagamy w Legalizacji Pobytu i Pracy w Polsce. Zaufaj nam w procesie, byś mógł spokojnie skupić się na swoim życiu i karierze.

applikuj
Skontaktuj się z nami
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.

Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla pobytu i pracy

Nasi eksperci są tu, by ułatwić Ci życie. Niezawodne wsparcie w przygotowaniu dokumentów to nasza specjalność, dbamy o wszystko, zapewniając Ci pewność i spokój.

legalizacja-pobytu
legalizacja pobytu

uslugi z Legalizacji pobytu w Polsce

Oferujemy profesjonalne usługi, dzięki którym możesz skoncentrować się na swoim życiu i karierze.

Aplikuj
Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane obywatelowi państwa trzeciego (tj. osobie, która nie posiada obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) lub bezpaństwowcowi, na jego wniosek, w określonych przypadkach.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić w ramach procedury wymiany karty.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji.

Meldunek

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Potrzebujesz pomocy z legalizacją w Polsce? Wypełnij nasz formularz, aby poprosić o darmowa konsultację

Skontaktuj się
legalizacja-pracy
legalizacja pracy

uslugi z Legalizacji pracy w Polsce

Zapewniamy usługi z zakresu legalizacji pracy, umożliwiając spokojny rozwój Twojej kariery.

Aplikuj
Numer PESEL

Służy do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany. Od września 2011 r. numer PESEL jest również jedynym identyfikatorem, którym w kontaktach z administracją podatkową posługują się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane, jako podatnicy VAT.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami. Potrzebujesz go, aby poruszać się po drogach samochodem, motocyklem czy innym pojazdem mechanicznym.

Rejestracja pojazdu przez obcokrajowca

Obcokrajowcy, którzy nie są obywatelami UE muszą mieć ze sobą nadanie numeru PESEL, ważne zameldowanie, Kartę Pobytu lub paszport. Pozostałe dokumenty do rejestracji muszą być takie same jak przy rejestracji obywatela Polski.

dodatkowe-uslugi
Dodatkowe usługi

Dodatkowe usługi w zakresie zatrudnienia

Oferujemy kompleksowe wsparcie w obszarze zatrudnienia, zapewniając dodatkowe usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

Aplikuj
Rezerwacja kolejki w instytucjach państwowych

Nasza usługa umożliwia szybkie i sprytne umówienie terminu, eliminując czas oczekiwania. Zarządzaj swoim czasem skutecznie i zminimalizuj stres związanym z kolejnością wizyt.

konsultacje dotyczące dokumentów

Zapewniamy profesjonalne konsultacje dotyczące dokumentów, aby ułatwić Ci zrozumienie skomplikowanych procedur. Nasi eksperci służą pomocą w interpretacji oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Pomoc w apelacjach (99% udanych przypadków)

Skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy w apelacjach, gdzie skuteczność wynosi aż 99%. Oferujemy wsparcie w procesie odwoławczym, pomagając osiągnąć pozytywne wyniki.

inne konsultacje

Oferujemy wszechstronne konsultacje dotyczące zatrudnienia, obejmujące różnorodne aspekty rynku pracy i prawa pracy.

Nadal nie jesteś pewien? Wypełnij nasz formularz, aby poprosić o konsultację

Skontaktuj się

Często zadawane pytania

01. Jak mogę wymienić kartę pobytu, gdy znalazłem nowego pracodawcę?

Nie ma możliwości wymiany karty pobytu, gdy zmienia się pracodawcę. Wówczas należy złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

02. Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec , aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać podstawę legalnego pobytu i możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy, tj. 90 dni ruchu bezwizowego, wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

03. Kończy mi się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego. W jaki sposób mogę przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Obywatele niektórych państw Ameryki Łacińskiej mają możliwość uzyskania przedłużenia pobytu w ramach ruchu bezwizowego. W każdym wypadku odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Ponadto, obywatele USA oraz niektórych innych państw mają możliwość odnowienia pobytu w ramach ruchu bezwizowego po każdorazowym wyjeździe ze strefy Schengen (dotyczy wyłącznie pobytu w Polsce).

04. Co to jest  stabilne, regularne źródło dochodu?

Cudzoziemiec, składając dokumenty o niektóre typy zezwoleń na pobyt, powinien wykazać stabilne i regularne źródło dochodu, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce. Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód itp. Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu. W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło. W wypadku wniosków o zezwolenie na pobyt dla członków rodzin (np. dzieci, małżonków) można przedstawić dokumenty potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny, np. umowę o pracę rodzica.

05. Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt  w imieniu małoletnich?

Wniosek w imieniu małoletniego mogą złożyć rodzice lub jeden rodzic (nie jest wtedy konieczne upoważnienie ze strony drugiego rodzica) oraz ustanowiony przez sąd opiekun. Nie może składać wniosku o zezwolenie na pobyt w imieniu małoletniego pełnomocnik rodzica, przebywającego za granicą.

06. Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ale w toku procedury zmieniły się okoliczności, w związku z którymi planuję pozostać w Polsce (np. byłem studentem, teraz jednak znalazłem pracę i chcę otrzymać decyzję na tej podstawie. Co powinienem zrobić?

Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli zmieniły się okoliczności, w związku z którymi cudzoziemiec planuje pobyt w Polsce, może on złożyć pisemną prośbę o zmianę podstawy wydawanej decyzji, załączając dokumenty wymagane w nowych okolicznościach i, w razie potrzeby, dokonując dodatkowej opłaty za rozpatrzenie sprawy (jeśli dotychczasowa opłata wynosiła 340 zł, np. ze względu na studia, a w chwili obecnej wnioskuje ze względu na pracę, gdzie opłata wynosi 440 zł- należy dodatkowo zapłacić 100 zł na wskazane konto).